Język:
Aktualności
03.10.2016
Badania wyrobów AGD
Ośrodek OBAC rozpoczął proces badań kontrolnych wyrobów AGD dystrybuowanych przez największe sieci handlowe w Polsce. Przedmiotem realizowanych badań są wyroby elektrotechnicze, których parametry bezpieczeństwa są sprawdzane w naszym laboratorium Laborex w Gliwicach według poniższych wymagań:
 

 
 • Dyrektywa UE 2014/35/UE z dnia 26.02. 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
   
 • PN-EN 60335-1:2012
  Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa użytkowania elektrycznego sprzętu przeznaczonego do użytku w warunkach domowych i w celach komercyjnych, o napięciu znamionowym dla sprzętu jednofazowego nie przekraczającym 250 V i 480 V dla innego sprzętu.
   
 • PN-EN 60335-2-15:2007+ A2:2009+A11:2012

  Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do ogrzewania cieczy
  Przykładami sprzętu, który jest w zakresie przedmiotowej normy są takie wyroby jak:
  – ekspresy do kawy
  – naczynia do gotowania
  – sprzęt do gotowania jaj
  – podgrzewacze butelek dla niemowląt
  – imbryki i inny sprzęt do gotowania wody, których pojemność znamionowa nie przekracza 10 l,
  – podgrzewacze mleka
  – szybkowary, których znamionowe ciśnienie gotowania nie przekracza 140 kPa a znamionowa pojemność nie przekracza 10 l
  – sprzęt do gotowania ryżu
  – ogrzewacze powolnego działania
  – sprzęt do gotowania na parze
  – sprzęt do wytwarzania mleczka sojowego
  – sprzęt do parzenia herbaty
  – kotły do gotowania bielizny
  – sprzęt do wytwarzania jogurtu
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA
+48 32 237 84 40
LABORATORIUM BADAWCZE
+48 32 231 90 18
Logowanie
Jeżeli zapomniałeś/aś swoje hasło, kliknij tutaj w celu jego zmiany
Nie pamiętasz hasła?
Hasło zostanie wysłane na podany adres e-mail.
Sprawdź swoją pocztę.