Język:
Aktualności
20.02.2017
Certyfikacja ISO 9001
Ośrodek OBAC - Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania - otrzymał rozszerzenie zakresu akredytacji PCA nr AC 146  w zakresie przeprowadzania certyfikacji zgodnie z  PN EN ISO 9001 "Systemy zarządzania jakością" w nowych obszarach branżowych:
- Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
- Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i  
   akcesoriów do nich

- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu
   tekstylnego i półproduktów

- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów
   metalowych

- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i
   artykułów skórzanych

- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
- Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
- Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
- Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
- Sprzedaż hurtowa skór
- Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
- Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
- Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
- Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
- Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
- Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
- Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
- Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
- Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
- Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
- Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
- Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
- Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 
- Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
- Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
- Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
- Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
- Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
- Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
- Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
- Sprzedaż hurtowa obrabiarek
- Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
- Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
- Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
- Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
- Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
- Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
- Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów
   tytoniowych

- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
- Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych
   sklepach

- Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
- Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych
   sklepach

- Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w
   wyspecjalizowanych sklepach

- Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych
   sklepach

- Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w
   wyspecjalizowanych sklepach

- Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych
   sklepach

- Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt
   domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
- Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
- Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 
- Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA
+48 32 237 84 40
LABORATORIUM BADAWCZE
+48 32 231 90 18
Logowanie
Jeżeli zapomniałeś/aś swoje hasło, kliknij tutaj w celu jego zmiany
Nie pamiętasz hasła?
Hasło zostanie wysłane na podany adres e-mail.
Sprawdź swoją pocztę.