Język:
Aktualności
25.05.2016
Nowa Dyrektywa ATEX
Ośrodek Badań Atestacji i Certyfiakcji OBAC Sp. z o.o. Jednostka Notyfikowana nr 1461 otrzymała jako pierwsza w Polsce potwierdzone kompetencje przez Komisję Europejską do przeprowadzania badań oraz oceny zgodności wyrobów o budowie przeciwwybuchcowej Ex zgodnie z nową Dyrektywą ATEX nr 2014/34/EU w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Zakres notyfikacji podany na stronie NANDO

Zakres rozszerzonej akredytacji OBAC AC 099
Kategorie wyrobów podlegających akredytowanej certyfikacji ATEX w Ośrodku OBAC, potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji:
Dźwignice - Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki
Konstrukcje wentylatorów pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
Silniki spalinowe tłokowe - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 
Silniki grupy I i II przeznaczone do stosowania w pracach podziemnych zagrożonych wybuchem
Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru tlenu 
Detektory gazu
Urządzenia grupy I kategorii M1 przeznaczone do pracy ciągłej w atmosferach zagrożonych wybuchem
Urządzenia zabezpieczające niezbędne do bezpiecznego działania urządzeń ze względu na zagrożenia wybuchem
Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
Zabezpieczenie za pomocą bezpieczeństwa konstrukcyjnego "c"
Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon ognioszczelnych "d"
Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon gazowych z nadciśnieniem "p"
Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony piaskowej "q"
Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony olejowej "o"
Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej "e"
Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa "i"
Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy typu "n"
Zabezpieczenie urządzeń za pomocą hermetyzacji "m"
Zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem pyłu za pomocą obudowy "t"
Urządzenia o poziomie zabezpieczenia urządzenia (EPL) Ga
Zabezpieczenie urządzeń oraz systemów transmisji wykorzystujących promieniowanie optyczne
Systemy iskrobezpieczne
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA
+48 32 237 84 40
LABORATORIUM BADAWCZE
+48 32 231 90 18
Logowanie
Jeżeli zapomniałeś/aś swoje hasło, kliknij tutaj w celu jego zmiany
Nie pamiętasz hasła?
Hasło zostanie wysłane na podany adres e-mail.
Sprawdź swoją pocztę.