Język:
Aktualności
29.05.2016
Nowa Dyrektywa EMC
Ośrodek Badań Atestacji i Certyfiakcji OBAC Sp. z o.o. Jednostka Notyfikowana nr 1461 otrzymała potwierdzone kompetencje przez Komisję Europejską do przeprowadzania badań oraz oceny zgodności wyrobów elektrycznych oraz elektroniczych z nową Dyrektywą EMC nr 2014/30/EU w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.
 
Zakres notyfikacji podany na stronie NANDO
Zakres rozszerzonej akredytacji OBAC AC 099
Zakres rozszerzonej akredytacji LABOREx AB 1340
 
Urządzenia i systemy transportu ciągłego
Przenośniki taśmowe do transportu materiałów masowych
Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych, gazów toksycznych lub tlenu
Obrabiarki

Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne

Pojazdy samochodowe, łodzie i urządzenia napędzane silnikami spalania wewnętrznego

Odbiorniki radiofoniczne, telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe 

Przyrządy powszechnego użytku, narzędzia elektryczne i podobne urządzenia

Elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne

Odbiorniki radiofoniczne, telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe

Urządzenia informatyczne

Maszyny elektryczne wirujące

Maszyny do szycia, zespoły i układy do szycia

Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe

Medyczne urządzenia elektryczne

Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych
Łącznki elektroniczne

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa

Wyłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi

Styczniki i rozruszniki do silników

Półprzewodnikowe sterowniki i rozruszniki do silników prądu przemiennego

Półprzewodnikowe styczniki i rozruszniki prądu przemiennego do obciążeń innych niż silniki

Elektromechaniczne aparaty sterownicze

Łacznik zbliżeniowe

Interfejsy d.c. czujników zbliżeniowych i wzmacniaczy łączeniowych 

Sterowniki programowalne

Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego

Wyposażenie elektyczne do pomiarów , sterowania i użytku w laboratoriach

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe

Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA
+48 32 237 84 40
LABORATORIUM BADAWCZE
+48 32 231 90 18
Logowanie
Jeżeli zapomniałeś/aś swoje hasło, kliknij tutaj w celu jego zmiany
Nie pamiętasz hasła?
Hasło zostanie wysłane na podany adres e-mail.
Sprawdź swoją pocztę.