Język:
Dyrektywa ATEX
Ośrodek OBAC przeprowadza obligatoryjna oraz dobrowolną ocenę zgodności wyrobów z wymaganiami Dyrektywy: Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem ATEX Nr 2014/34/UE. Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem muszą być zaprojektowane w pod kątem zintegrowanego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Każdy wyrób, który posiada cechę Ex musi być oznaczony przez producenta oznakowaniem CE i przejść procedurę oceny zgodności z udziałem tzw. strony trzeciej, takiej jak Ośrodek OBAC jednostka notyfikowana nr 1461.
Ośrodek OBAC jako pierwsza polska, prywatna jednostka certyfikująca, został zaakceptowany przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną IECEx i uznany do przeprowadzania badań oraz certyfikacji wyrobów o budowie przeciwwybuchowej zgodnie z wymaganiami norm IEC.
Laboratorium LABOREx funkcjonujące w strukturach Ośrodka OBAC wykonuje specjalistyczne badania laboratoryjne wymagane do uzyskania certyfikatu zgodności OBAC potwierdzającego wykonanie przeciwwybuchowe urządzeń grupy I i II, kategorii M1 i 1 oraz kategorii M2, 2 i 3:
 • urządzenia elektryczne,
 • urządzenia nieelektryczne,
 • części i podzespoły,
 • aparatura zabezpieczająca, sterująca i regulacyjna,
 • systemy ochronne
Usługi OBAC:
 • dobór norm zharmonizowanych i określenie zakresu badań niezbędnych do oznaczenia CE
 • weryfikacja dokumentacji technicznej urządzeń, które mają zostać wprowadzone do obrotu w Polsce/UE
 • weryfikacja deklaracji zgodności producenta lub importera
 • badania przeciwwybuchowe urządzeń i systemów ochronnych
 • badanie typu WE
 • zgodność z typem
 • zapewnienie jakości produkcji
 • zapewnienie jakości wyrobu
 • weryfikacja jednostkowa
 • pełne zapewnienie jakości
   
Laboratorium przeciwwybuchowe LABOREx przeprowadza pełne, akredytwane badania wyrobu, potrzebne do uzyskania certyfikatu zgodności OBAC, potwierdzającego bezpieczeństwo przeciwwybuchowe Ex.

Zaufali nam:
IECEx assessment
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Logowanie
Jeżeli zapomniałeś/aś swoje hasło, kliknij tutaj w celu jego zmiany
Nie pamiętasz hasła?
Hasło zostanie wysłane na podany adres e-mail.
Sprawdź swoją pocztę.