Język:
Informacje o firmie
Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC jest prywatną, rodzinną jednostką oceny zgodności posiadającą osobowość prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Od 1997 roku przeprowadzamy procesy badań, atestacji i certyfikacji wyrobów mających zastosowanie w rozmaitych sektorach przemysłowych.
 
 

 
Historycznie Ośrodek OBAC został powołany przez mgr inż. Zbigniewa Tarnawskiego w celu przeprowadzania atestacji maszyn i urządzeń pracujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych węgla kamiennego, brunatnego oraz miedzi. Krajowe wymagania normatywne wymagają od producentów uzyskania stosownych opinii atestacyjnych co umożliwia następnie uzyskanie dopuszczenia Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania wyrobów w górnictwie podziemnym, odkrywkowym lub otworowym. 
Ośrodek OBAC sukcesywnie poszerzał zakres świadczonych usług certyfikacyjnych, których wiarygodność została potwierdzona akredytacjami Polskiego Centrum Akredytacji w obszarach: certyfikacji wyrobów, certyfikacji systemów zarządzania, badań laboratoryjnych. 
Od 2004 roku Ośrodek OBAC posiada status jednostki notyfikowanej nr 1461 nadany przez Komisję Europejską. Bierzemy udział w tworzeniu polskich oraz europejskich norm zharmonizowanch i jesteśmy uznani przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie wykonywania tłumaczeń norm EN, ISO/IEC. Kompetencje naszego personelu wspieranego przez zintegrowany system zarządzania panujący w Ośrodku OBAC pozwalają na obiektywne i bezstronne podejście oraz gwarantują wysokie zaufanie do świadczonych przez nas usług badawczych, inspekcyjnych oraz certyfikacyjnych. Z dniem 1 stycznia 2014 został powołany nowy Zarząd Ośrodka OBAC z Prezesem Zarządu w osobie mgr Piotra Tarnawskiego. 
Ośrodek OBAC jest ubezpieczony na kwotę 2 mln pln od odpowiedzialności cywilnej w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. w Gliwicach. Polisa nr: TPP 7650487 . 
Posiada główną siedzibę w Gliwicach przy ulicy Łabędzka 21 i jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym dla miasta Gliwic, Wydział X Gospodarczy pod numerem KRS 0000161774, 
NIP: 631-21-53-136,
REGON:273725355
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 400.000,00 PLN
Nr konta: ING BANK ŚLĄSKI w Gliwicach 45 1050 1285 1000 0002 0398 1337
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA
+48 32 237 84 40
LABORATORIUM BADAWCZE
+48 32 231 90 18
Logowanie
Jeżeli zapomniałeś/aś swoje hasło, kliknij tutaj w celu jego zmiany
Nie pamiętasz hasła?
Hasło zostanie wysłane na podany adres e-mail.
Sprawdź swoją pocztę.