Język:
Symbol certyfikacji OBAC
Symbol certyfikacji OBAC potwierdza, że organizacja produkcyjna i/lub usługowa wdrożyła, utrzymuje i doskonali system zarządzania jakością oraz spełnia wszystkie przynależne wymagania normy będącej podstawą oceny przeprowadzonej przez trzecią stronę, Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania OBAC.
  • PN EN ISO 9001: 2009 " Systemy zarządzania jakością. Wymagania" 
Kompetencje Ośrodka OBAC zostały potwierdzone poprzez spełnienie wymogów specyfikacji technicznej PKN ISO/IEC TS 17021-3:2014 odnoszącej się do dodatkowych wymagań kompetencji personelu zaangażowanego w ocenę i certyfikację systemu zarządzania jakością.
Symbol certyfikacji OBAC potwierdza, że organizacja produkcyjna i/lub usługowa wdrożyła, utrzymuje i doskonali system zarządzania środowiskowego oraz spełnia wszystkie przynależne wymagania normy będącej podstawą oceny przeprowadzonej przez trzecią stronę, Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania OBAC.
  • PN EN ISO 14001: 2005 " Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania"
Kompetencje Ośrodka OBAC zostały potwierdzone poprzez spełnienie wymogów specyfikacji technicznej PKN ISO/IEC TS 17021-2:2014 odnoszącej się do dodatkowych wymagań kompetencji personelu zaangażowanego w ocenę i certyfikację systemu zarządzania środowiskowego.
Symbol certyfikacji OBAC potwierdza, że organizacja produkcyjna i/lub usługowa wdrożyła, utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz spełnia wszystkie przynależne wymagania normy będącej podstawą oceny przeprowadzonej przez trzecią stronę, Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania OBAC.
  • PN N 18001: 2004 " Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania" 
Symbol certyfikacji OBAC potwierdza, że organizacja usługowa/remontowa wdrożyła, utrzymuje i doskonali certyfikowany system zarządzania jakością oraz spełnia wszystkie przynależne wymagania norm będących podstawą oceny przeprowadzonej przez trzecią stronę, Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania OBAC w zakresie oceny zdolności podmiotów gospodarczych do wykonywania remontów urządzeń budowy przeciwwybuchowej.
  • certyfikacja zakładu remontowego wg PN EN ISO 9001
  • certyfikacja zakładu remontowego wg PN EN ISO/IEC 60079-19
Symbol certyfikacji OBAC, do dobrowolnego stosowania, jest wydawany przez Ośrodek OBAC w celu posługiwania się nim przez podmioty, których wyroby pomyślnie przeszły dobrowolny proces certyfikacji zgodności wyrobów.
Logowanie
Jeżeli zapomniałeś/aś swoje hasło, kliknij tutaj w celu jego zmiany
Nie pamiętasz hasła?
Hasło zostanie wysłane na podany adres e-mail.
Sprawdź swoją pocztę.