Język:
System zarządzania OBAC
Ośrodek OBAC posiada właściwą strukturę organizacyjną pozwalającą na bezstronną i obiektywną działalność badawczą, inspekcyjną oraz certyfikacyjną. Wdrożony i stale utrzymywany zintegrowany system zarządzania obowiązujący w Jednostce Certyfikującej Ośrodka OBAC jak i laboratorium badawczym LABOREx poddawany jest stałemu nadzorowi Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie spełnienia wymagań norm: 
  • PN-EN ISO/IEC 17065 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostkek certyfikujących wyroby, procesy i usługi
  • PN-EN ISO/IEC 17021-1 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania
  • PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
Logowanie
Jeżeli zapomniałeś/aś swoje hasło, kliknij tutaj w celu jego zmiany
Nie pamiętasz hasła?
Hasło zostanie wysłane na podany adres e-mail.
Sprawdź swoją pocztę.